پاورپوینت زنان ورزش میکنند،اما نه در تلویزیون

پاورپوینت زنان ورزش میکنند،اما نه در تلویزیون

پاورپوینت زنان ورزش میکنند،اما نه در تلویزیون

 

پاورپوینت زنان ورزش میکنند،اما نه در تلویزیون

 

34اسلاید

 

یکی از بلند مدت ترین گزارشات درتحقیق روی نوع رسانه ورزشی،کمبود پوشش خبری ورزش زنان وکم احترامی به اهمیت ان است.در این مقاله،

ما منتقدانه این جسارت رسانه

که به وضوح برای طرفداران،

ان چیزی که خود می خواهند دیده شود

 (ورزش مردان)را به نمایش می گذارند

را مورد بازجویی قرار میدهیم.

 

بررسی اخبار شبکه های ورزشی

*با استفاده از تجزیه وتحلیل کمی وکیفی،ما6 هفته از پخش پوشش خبری در اخباره محلی وابسته درلس انجلس (KCBSوKNBC،KABC)برنامه اخبار ورزشی ملی ونمایش برتر
خرید آنلاین