پاورپوینت اعتیاد دربارداری

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

 

 

42اسلاید

 

ملاحظات بالینی در مادران وابسته به مواد مخدر:

 

 

تاثیر گروههای مختلف مواد مخدر بر بارداری و زایمان:

اعتياد به مواد مخدر به عنوان پديده اي، زيستي- اجتماعي- رواني يكي از غم انگيزترين تراژدي هاي انسان معاصر است
خرید آنلاین