پاورپوینت نيازهاي مربوط به دفع ادرار ومدفوع

پاورپوینت نيازهاي مربوط به دفع ادرار ومدفوع

پاورپوینت نيازهاي مربوط به دفع ادرار ومدفوع

پاورپوینت نيازهاي مربوط به دفع ادرار ومدفوع

 

 

57اسلایدهمراه باتصویر

 

نيازهاي مربوط به دفع ادرار

Urinary Elimination Needs

مشخصات ادرار طبیعی:

بوی ادرار

رنگ ادرار

شفافیت ادرار

حجم ادرار

 

 

 

عوامل مؤثر بر ادرار طبیعی:

میزان مایعات دریافتی و دفعی

 

پوزیشن هنگام دفع

عوامل فیزیولوژیک

تغذیه

 

عوامل مختل کننده ادرار:

هیپوتانسیون

انسداد جریان ادرار

عوامل روحی و روانی

وضعیت های پاتولوژیک

عفونت های مجاری ادرار (UTI)

 


خرید آنلاین