پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس

 

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس 

 

12اسلاید

 

بیماری پنجم))B19 پاروویروس

  - عامل بیماری پنجم یا اریتم انفکتیوزوم

 

  - درگیری پیش سازهای اریترو بلاستیک و ایجاد آنمی

 

 روی اریتروسیتهاP - درگیری افراد دارای آنتی ژن سطحی

 

دار تک رشته ایDNA  -

  - ایجاد بحران آناپلاستیک در بیماران با آنمی آپلاستیک

    شدید مثل بیماری سلول داسی شکل

  - انتقال با تنفس و تماسی

  - افزایش در فصل بهار

  - شیوع بیشتر در مادران دارای بچه مدرسه یا کار در

    مهد کودکها و مدارس

  - دوره نهفته 14-4روز

  - 40درصد زنان بزرگسال مستعد به آن


خرید آنلاین